Actievoorwaarden verlotingsactie 2018  

 

Algemene actievoorwaarden verlotingsactie / winactie Woonrijk Leegstra 2018

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Leegstra Woonrijk. Lees deze goed door voordat u meedoet met onze winacties.

1 Winacties worden uitgeschreven voor Woonrijk Leegstra, gevestigd te Grijpskerk. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2 Deelname aan winactie is gratis. Deelname vindt plaats door het inleveren van de daarvoor bestemde actiekaart. Plaats van afgifte van de actiekaart is bij Woonrijk Leegstra, Kievitsweg 10 te Grijpskerk, in de daarvoor bestemde box.

3 Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie. Ook geldt per woonadres; maximaal één deelname.

4 Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons-) gegevens worden opgegeven, heeft Woonrijk Leegstra het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5 Door het meedoen aan deze actie kan portretrecht en persoonsgegevens worden afgestaan aan Woonrijk Leegstra voor commerciële doeleinden.

6 De looptijd van de winactie is van 21-12-2018 tot en met 31-12-2018 en sluit om 12.00 uur.

7 Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimum leeftijd hebben van 18 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8 De trekking van de winnaars geschiedt op willekeurige en onpartijdige wijze.

9 Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of via een persoonlijk bericht via Social Media.

10 Leegstra Woonrijk kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11 Over uitslagen wordt niet schriftelijk gecorrespondeerd.

12 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13 Medewerkers van Woonrijk Leegstra zijn uitgesloten van deelname.

14 Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na bekendmaking te reageren anders worden er door Woonrijk Leegstra nieuwe winnaars gekozen.

15 De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen worden door Woonrijk Leegstra alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

16 Voor een foto-winachtie geldt: Indien de foto's niet aan de kwalitatieve eisen voldoen en niet geschikt zijn voor drukwerk, kan er gebruik gemaakt worden van eigen materiaal.

17 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen voor Woonrijk Leegstra.

18 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

19 Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

 

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Woonrijk Leegstra per e-mail via info@leegsta.nl

U ontvangt binnen 7 werkdagen een telefonische reactie of per mail. 

Vrieswijk

Iedereen die het gevoel dat het niet helemaal klopt met zijn woning raad ik aan de Interieursmederij te bezoeken, het was gewoon goed: prettig contact, goed advies en ook toen we later nog vragen hadden reageerden ze gelijk.

Vrieswijk - Dokkum