• Meer dan 100 jaar ervaring
 • Betrokken advies
 • Veelal gratis bezorging
 • Gratis parkeren
 • 8000 m² woonideeën

Maak een afspraak

Bel 0594 212 730.

Maandag 13:00 – 17:30
Dinsdag 09:30 – 17:30
Woensdag 09:30 – 17:30
Donderdag 09:30 – 17:30
Vrijdag 09:30 – 21:00
Zaterdag 10:00 – 17:00

Afspraak maken? Bel 0594 212 730.

Kievitsweg 10, Grijpskerk. De koffie staat klaar!

Voorwaarden winactie Woonrijk Leegstra

Voorwaarden winactie Woonrijk Leegstra

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Leegstra Woonrijk. Lees deze goed door voordat u meedoet met onze winacties. 

 

 1.  Winacties worden uitgeschreven door Woonrijk Leegstra, gevestigd te Grijpskerk. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. 
 2. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door het inleveren van de daarvoor bestemde actiekaart. Plaats van afgifte van de actiekaart is bij Woonrijk Leegstra, Kievitsweg 10 te Grijpskerk, in de daarvoor bestemde box.  
 3. Iedere deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan deze winactie. 
 4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Leegstra Woonrijk het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. 
 5. Door het meedoen aan deze actie kan portretrecht en persoonsgegevens worden afgestaan aan Woonrijk Leegstra voor commerciële doeleinden. 
 6. De looptijd van de winactie is van 03-01-2020 tot 18-01-2020 en sluit om 14.00 uur. 
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. 
 8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. 
 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of via een persoonlijk bericht via Facebook. 
 10. Leegstra Woonrijk kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 
 11. Over uitslagen wordt niet schriftelijk gecorrespondeerd. 
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 
 13. Medewerkers van Woonrijk Leegstra zijn uitgesloten van deelname. 
 14. Winnaars dienen uiterlijk binnen 1 week na bekendmaking te reageren, anders worden er door Woonrijk Leegstra een nieuwe winnaars gekozen. 
 15. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Woonrijk Leegstra alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 
 16. Voor een foto-winactie geldt: indien de foto’s niet aan de kwalitatieve eisen voldoen en niet geschikt zijn voor drukwerk, kan er gebruik gemaakt worden van eigen materiaal. 
 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Woonrijk Leegstra. 
 18. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. 

 

Aanmelden voor de winactie kan via het formulier uitprinten en inleveren in de winkel of via de volgende link.

 

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Leegstra Woonrijk per e-mail via: info@leegstra.nl. U ontvangt binnen 7 werkdagen telefonisch contact of via de mail een reactie. 

4

Geschreven door Jan Hilko van Dijk
Binnenhuisadviseur

Geplaatst op

Ander nieuws